Predaj štrkopiesku

 

 

Ponúkame štrk na betónovania pre domáce použitie, prípadne aj pre betonárky. Dané štrkopiesky sme schopní doviesť v krátkej dobe a v potrebnom množstve v našom okolí. Ponúkame aj samoodber v malom množstve. Na naloženie máme vlastné nakladače (Locust 752, Manitu....)

 

Druh materiáluFrakcia
štrk 0-4 (poter)
štrk 0-22 (betonársky )
štrk podsypový
piesok zásypový
piesok žltý
makadam 0-4
makadam 4-8 (pod dlažbu )
makadam 8-16
makadam 16-32
makadam 32-64
makadam 16-32
makadam 63 - 125
makadam 0-63
makadam 0-32
makadam 0-2
makadam 150 - 300
lomový kameň (skala)
devínska skala
zeminaornica
drvený betón
guláče 180 - 600
kamene 4-8
kamene 8-16
kamene 16-32
kamene 16-63
kamene 63-125
Dokončiť nákup